Israel bygger spårväg mellan Haifa och Nasaret

En ny spårväg byggs i norra Israel. Eventuella budgivare kan vända sig till Cross Israel Highway Company som ansvarar för upphandlingen. Foto: Cross Israel Highway Company

Israels nationella Kommission för infrastruktur godkände nyligen planen för byggandet av en 43 km lång interurban spårvägslinje som förbinder hamnstaden Haifa med Nasaret. Projektet remitterades sedan till den israeliska regeringen.

Israels nationella Kommission för infrastruktur godkände nyligen planen för byggandet av en 43 km lång interurban spårvägslinje som förbinder hamnstaden Haifa med Nasaret. Projektet remitterades sedan till den israeliska regeringen.

Linjen, som beräknas kosta 1,6 miljarder dollar, byggs mellan Haifas busstation och gatukorsningen Hamusakhim i Nasaret. Totalt 26 stationer, nio av dem med parkeringsmöjligheter, planläggs längs linjen.

Enligt uppdragsbeskrivningen krävs en fordonsflotta bestående av 32 stycken 52 meter långa spårvagnar av typ LRV, som kommer att ha plats för 300 passagerare. Spårvagnen kommer att kunna köra i hastigheter upp till 100 km i timmen på en del avsnitt, där avstånden mellan stationer är större.

Förvaltningen av projektet kommer nu förflyttas till Cross Israel Highway Company, som också ansvarar för upphandlingen och dit budgivarna kan vända sig till.

Transportminister Israel Katz välkomnar utskottets beslut. Den nya linjen blir ett viktigt nationellt projekt som kommer att stärka Haifa roll som huvudstad för norra Israel. Sträckan beräknas bli färdig under 2023.