TVG:s nya Duplex-tåg testades mellan Tours och Bordeaux

Ett av TVG:s nya Duplex-tåg på väg mellan Frankfurt am Main och Marseille. Wikipedia Common.

Franska TGV inledde nyligen höghastighetstestning på centrala delen av den 302 kilometer långa sträckan från Tours till Bordeaux. Nyligen observerades även TVG:s nya Duplex-tåg på teststräckan.

Efter fyra års byggnation firade franska konsortiet Lisea den 25 juli 2016 en milstolpe, när höghastighetslinjen, Sud Europe Atlantique, inledde höghastighetstestning på den centrala delen av den 302 kilometer långa sträckan från Tours till Bordeaux. Strax före slutet av förra året observerades även TVG:s nya Duplex-tåg på teststräckan. 

Testserien startade med långsammare hastigheter runt 160 km/h i början av juli 2016 och höghastighetstestningen med TGV Duplex  inleddes den 8 december 2016.

Hastigheterna ökades stegvis och testserien utvidgades till de norra och södra delarna av linjen efter att kontaktledningen aktiverades.

Liseas consortium, som består av företagen Vinci (33,4 procent) Caisee des Dépôts / CDC Infrastructure (25,4 procent), Sojas (22 procent), och AXA Private Equity (19,2 procent) tilldelades en kredit på 7,8 miljarder under 2011 för att finansiera, utforma , bygga, bedriva och underhålla linjen i en affär som vid undertecknandet beskrevs som Europas största PPP-kontrakt någonsin.

När sträckan öppnas den 2 juli 2017 kommer linjen att minska restiden mellan Paris och Bordeaux från 3 timmar och 14 minuter till 2 timmar och 4 minuter. Resan Paris – Toulouse förkortas med mer än en timme från 5 timmar och 25 minuter till 4 timmar och 9 minuter.

Franska tågbolaget SNCF räknar med att antalet tågpassagerare mellan Paris och Bordeaux stiger till 2,3 miljoner år 2019. De första tågen av en ny flotta av 40 Alstom Euroduplex Atlantique tvåvåningsvagnar som kommer att levereras inom kort, kommer att ersätta endäckade TGV- tåg på sträckor från Paris till destinationer i västra och sydvästra Frankrike.