Ny höghatsighetslinje genom Turkiet

Föreslagna sträckningen på höghastighetslinjen Gölbaşı-Adıyaman-Kahta

Kommer att användas både för person- och godstrafik.

Turkiska järnvägarna, TCDD, har slutfört en studie för den föreslagna höghastighetslinjen Gölbaşı-Adıyaman-Kahta . Studien ska ligga som underlag för berörda anbudsgivare. När linjen är klar kommer den, till skillnad från andra höghastighetslinjer, att användas både för person- och godstrafik.

Längden på järnvägen är 100 kilometer och kommer att ha både person- och godstågstrafik i konventionella hastigheter. Från Gölbaşıdistriktet och Kahtadistriktet kommer TCDD erbjuda service med höghastighetståg. Passagerartransport och transporttjänster kommer att påskyndas och underlättas medan godstransporter också kommer att vara ett viktigt bidrag till kommersiell transportverksamhet.