Svevia reparerar bro i Kvicksund

Kvicksundsbron repareras av Svevia. Foto: Svevia

Den öppningsbara bron över Mälaren, på riksväg 56, mellan Västerås och Eskilstuna behöver repareras. En stor utmaning i reparationsarbetet är att få logistiken att flyta på för både bilar, båtar, tåg samt gång- och cykeltrafikanter.

 – Ja, det är väl egentligen bara flygtrafiken som inte är inblandad i projektet, säger projektchef Henrik Tranberg, Svevia med ett leende.

Uppdraget startade i maj 2016 och omfattar broreparationer som innebär utbyte till nya delar samt reparationer, ommålning och förbättringar.– Sedan vi startade har vi bytt kantbalkar och övergångskonstruktionen, vi har reparerat huvudbalkarna i de 17 meter höga kassunerna och målat stålkonstruktionen på dom öppningsbara delarna. En sammanlagd yta på cirka 5000 kvadratmeter.

Bron trafikeras av i snitt 12 000 fordon per dygn, därtill kommer gång- och cykeltrafikanter. En gång i halvtimmen passerar ett tåg på järnvägen och en gång i timmen, under säsong, öppnas bron för småbåtstrafik. Däremellan kan den också öppnas för större fartyg. Varje gång det kommer en båt och bron öppnas måste allt arbete som sker innanför bommarna eller inne i kassunerna avbrytas. Säkerheten för reparatörer och trafikanter går alltid först.

– Många olika människor och intressen är inblandade vilket gör att vi har oerhört stort fokus på säkerhet och på kommunikation. Det är en logistisk utmaning men också ett tekniskt roligt uppdrag att leda. Det här är inget dussinuppdrag utan verkligen unikt på många sätt.

Under sommaren kommer bron att stängas av helt. Allmänheten är informerad och det sitter redan stora skyltar uppe inför den planerade avstängningen under veckorna 28, 29, 30 och 31.

– Då ska vi ha bron i ”öppet läge” för betongreparationer som vi annars inte kommer åt och för att måla om klaffspetsarna och motvikten inuti bron. Avstängningen har diskuterats ingående i regionen och vi har fått in massor av förslag på lösningar. Någon provisorisk bro går dock inte att bygga på grund av båttrafiken. Så biltrafiken får finna sig i att välja en annan väg. Gång- och cykeltrafikanter planerar vi att frakta över med en mindre färja, till det momentet har vi förberett stora flytbryggor och byggt anslutande vägar.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, ska vara klart i november 2017 och är värt cirka 20 miljoner kronor.