Trafikverket informerar om ersättning för id-kontroller

Öresundsbron. Foto: Håkan Dahlström

På regeringens uppdrag hanterar Trafikverket transportföretagens ansökan om ersättning för id-kontroller. Sista ansökningsdag för period 1 och 2 är den 31 mars 2017. Det skriver Trafikverket på sin nyhetssida.

Regeringen har tidigare fattat beslut om en förordning som ger transportörer rätt att ansöka om ersättning för kostnader som utförs enligt regeringens föreskrifter om ID-kontroller. Ersättning lämnas för skäliga kostnader som operatörer av buss, tåg eller passagerarfartyg har haft för att utföra ID-kontroller. Kostnaderna ska kunna styrkas. Ansökan om ersättning prövas av Trafikverket och lämnas i efterskott efter att giltighetstiden för en period av ID-kontroller har löpt ut.

Operatörer av buss, tåg eller passagerarfartyg kan ansöka om ersättning för skäliga kostnader. Kostnaderna ska kunna styrkas. Indirekta effekter som inte kan hänföras direkt till id-kontrollerna, till exempel effekterna av minskad försäljning, kommer inte att kunna kompenseras.

Ansökan om ersättning för id-kontroller genomförda under period 1 och 2 skickas till Trafikverket senast den 31 mars 2017. Period 1 omfattar id-kontroller genomförda från den 4 januari 2016 till den 3 juli 2016 och period 2 omfattar id-kontroller från den 4 juli 2016 till den 3 november 2016. Regeringen har fattat beslut om ersättning för period 1 och 2. Trafikverket meddelar beslut om utbetalning så snart som möjligt, men tidigast i maj 2017, och kan behöva kontakta respektive sökande när ansökan hanteras. Utbetalning sker i samband med att beslut meddelas.Källor: Regeringen, Trafikverket