”Hela Västmetron ska tas i bruk på en gång”

Mattbys framtida metrostation sedd av konstnärens ögon. Illustration: Västmetro

Helsingforsregionens trafik (HRT) i Finland anser att hela Västmetron och matartrafiken till den ska tas i bruk på en gång. Att först inleda metrotrafiken till Hagalund och sedan senare till Mattby, som Västmetrobolagets styrelseordförande Olli Isotalo förordar, skulle enligt HRT:s vd Suvi Rihtniemi innebära överlappningar av buss- och metrotrafiken, alltså ett dubbelt system.

- Västmetron kan i princip köra till Mattby i Esbo i juni, uppgav Västmetrobolagets vd Ville Saksi vid en presskonferens. Hos trafikverket HRT var Suvi Rihtniemi inte lika optimistisk. Tidigare start till enbart Hagalund är enligt henne knappast ett alternativ.

Metrotrafiken till Hagalund kan enligt Saksi inledas redan i april medan metron kan gå till slutstationen i Mattby i juni. Testerna fortsätter därmed under hela våren.

- Tekniskt sett finns förutsättningarna för att metron kan köra igång till Hagalund i april, men beslutet fattas av Helsingforsregionens trafik (HRT), sade Västmetrobolagets styrelseordförande Olli Isotalo på en presskonferens. I Hagalund finns två spår som gör att metron kan vända där. HRT:s vd Suvi Rihtniemi påpekar dock att det är i första hand fråga om en uppskattning som klarnar under våren. Hon säger att HRT:s styrelse ska värdera läget i februari.

- Nu ser det ut som om trafiken till Mattby kan börja i juni, säger Rihtiniemi till Yle Helsinki.

Västmetron går nu igenom test som ska visa hur brandvarningssystemen och olika säkerhetssystem fungerar tillsammans. I metrostationerna på Drumsö och Björkholmen beräknas testerna vara gjorda i januari 2017. Sammanlagt kommer västmetron att stanna på åtta stationer. Sluträkningen för metroprojektet ser ut att landa på 1,2 miljarder euro.