Hallandstrafiken höjer biljettpriserna

Foto: Hallandstrafiken/Alf Henriksson

Hallandstrafiken ägs av Region Halland och omsätter cirka 900 miljoner kronor om året. 2015 gjordes 16,9 miljoner resor på bussar och tåg. Resandeutvecklingen i Halland är positiv och sedan 2006 har resandet ökat med 54 procent. Huvudkontoret finns i Falkenberg. Hallandstrafiken ser en fortsatt positiv resandeökning i kollektivtrafiken i Halland. Nya satsningar har gjorts under året och nya satsningar och investeringar, som exempelvis utökad trafik och upprustning av Öresundstågen, ligger framför Hallandstrafiken under de kommande åren.

– Utvecklingen av trafiken för att möta den stora tillströmningen av resenärer kräver ökade resurser. Till större del finansieras detta via ökade driftbidrag från Region Halland, men vi behöver också ökade intäkter från resenärerna. Därför görs en mindre prisjustering, för att göra satsningarna möjliga, säger Gösta Bergenheim ordförande i Hallandstrafiken i ett pressmeddelande.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att medge Hallandstrafikens styrelse att inför 2017 besluta om en genomsnittlig taxehöjning om max 3 procent. Prisjusteringen som nu sker i december innebär dock en generell höjning med 2 procent, vilket beräknas ge en ökad intäkt med 7,7 miljoner kronor för 2017.