Ledamöter i trafikutskottet besöker Skåne

Foto: Allians för Skåne

Måndagen den 28/11 besöker Alliansens ledamöter i riksdagens trafikutskott sina kollegor i Skåne för att samtala om regionens framtida infrastrukturutmaningar. Bland annat diskuteras vikten av gränsöverskridande transporter samt hur Skånes transportbehov kan tillgodoses framöver. Besöket sker i Copenhagen Malmö Port Terminalgatan 18 och på Region Skånes kontor på Dockplatsen 26 i Malmö.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.