Moskvas centrala järnvägsring öppnad

"Lastocha" ES2G-008 tåget vid Moskvas centrala ringlinje, Pressfoto från Пресс Правительства Москвы

Första delen av Moskvas centrala ringformade järnvägslinje öppnades den 10 september 2016. Den är dock ännu inte helt färdig. Än så länge har man öppnat 26 av 31 stationer. De återstående stationerna tas i bruk i slutet av 2016.

MCK, som denna 54 kilometer långa sträcka kallas, förbinder olika delar av stadskärnan. Byggandet av linjen inleddes 2011. En rad gamla industrier revs för att kunna förena redan existerande, äldre banavsnitt med helt nybyggda delar av ringlinjen. En kortare del av sträckan löper under jorden.

MCK förväntas transportera 25 miljoner passagerare under 2016 och fram till 2020 beräknas antalet passagerare ha ökat till drygt 250 miljoner per år. Linjen trafikeras av 33 stycken femvagnståg av typ ”Lastocha” Class ES2G, av vilka var och en kan ta 1200 passagerare. Tågen är utrustade med Wi-Fi. Statliga järnvägsbolaget Russian Railways har tecknat avtal med staden Moskva för att köpa 50 procent av aktierna i MCK:s dotterbolag som kommer att inleda moderniseringen av en 58 kilometer lång linje för godstrafik från och med december 2016.