Höghastighetståg omvandlar hela samhällen

Foto: Wikipedia/G43

Höghastighetståg har potential om förvandla samhället. Det visar erfarenheter från Japan där snabbtåget Tokaido Shinkansen nu varit i drift i 52 år. Linjen har skapat ett enda bälte av städer som legat till grund för Japans ekonomiska framgång. Det sa en företrädare från tågoperatören JR Central på en internationell konferens om höghastighetståg i Kyoto nyligen, International High Speed Rail Association Forum. Masafumi Shukuri, ordförande för arrangören High Speed Rail Association, sa att höghastighetståg är en ”game changer” med potential att förvandla samhällen.

Japans premiärminister Shinzo Abe deltog via videolänk på konferensen och sa att höghastighetsprojektet Chuo Shinkansen, baserat på maglev-teknik, kommer att skapa ”en korridor av regional återvitalisering” och transportministern Keiichi Ishii tillade att maglev-projektet kommer att skapa en ”megaregion” med 70 miljoner sammankopplade människor.

IHRA vice ordförande Torkel Patterson framhöll att sektorn gjort stora framsteg bara under de senaste två åren i och med att Indiens planer på nya linjer och en höghastighetslinje mellan Kuala Lumpur och Singapore.

– Vi vet inte hur de kommer att genomföras men de kommer att byggas, sa Torkel Patterson.

I Indien finns också planer på att uppgradera befintlig järnväg för högre hastigheter. Det talas om att 7000-8000 kilometer järnväg lätt kan uppgraderas så att tåg kan rulla i 160-200 kilometer i timmen.