Halverar restiden mellan Köpenhamn och Hamburg

Foto: Markku Björkman

Den pågående moderniseringen av tyska järnvägsnätet kan leda till att restiden mellan Köpenhamn och Hamburg minskar till två och en halv timme. Följaktligen kommer även Malmö och södra Sverige att dra nytta av tyska järnvägsmoderniseringen. Tågresan mellan Köpenhamn och Hamburg blir märkbart kortare när restiden minskas 2028 från nuvarande fyra timmar och 45 minuter till två och en halv timme. Uppgraderingen är en del av ett större projekt där en tunnel kommer att förbinda ön Lolland med tyska ön Fehmarn.

Detta kan bli verklighet, meddelar den tyska regeringens finansutskott, som har reserverat finansiella medel för en uppgradering av järnvägsnätet på den tyska sidan av Fehmarnbelt.

– En kraftig minskning av restiden kommer att vara mycket viktigt för de danska företag, som verkar på den tyska marknaden,  säger chefen för dansk-tyska handelskammaren, Reiner Perau.

Tyskland är Danmarks största handelspartner och faktum är, enligt Perau, att infrastrukturen är en mycket viktigt faktor när det gäller internationell kommers. 

Reiner Perau räknar med att detta kommer att ge ett stort uppsving för handeln, särskilt mellan regionen Köpenhamn och Hamburg-regionen.

Den nya tyska planen går ut på att uppgradera järnvägen från Puttgarden till Lübeck, eftersom det i framtiden blir möjligt för tågen att köra upp till 200 kilometer i timmen på denna sträcka.

Enligt Henrik Sylvan, som leder DTU- centrum för järnvägsteknik, Rail Tech DTU, är det helt realistiskt att den uppgraderade järnvägssträckan till Hamburg kommer att vara färdig när Fehmarn länken beräknas öppna i 2028. Det kan dock vara svårt att förstå att man kan få restiden ner till två och en halv timme, eftersom de som bor i regionen Malmö- Köpenhamn upplever att det fysiska avståndet till Hamburg är mycket stort.

– Men i själva verket är det ungefär samma avstånd som mellan Paris och Bryssel och där tar en tågresa bara en timme och tjugo minuter, förklarade Henrik Sylvan.

Enligt Henrik Sylvan kan restiden förkortas ytterligare på sträckan mellan Lübeck och Hamburg, där den maximala hastigheten är nu 160 kilometer i timmen. Så det är inte omöjligt att nå en restid på två timmar mellan Köpenhamn och Hamburg.

Markku Björkman