Spårvägsbidrag för utveckling av Ideonområdet

Foto: Johan Wessman

Lunds kommun, Wihlborgs, Medicon Village och Castellum vill stärka sitt samarbete för att utveckla Ideonområdet, Sveriges mest innovativa företagsområde, ytterligare. Därför har de skrivit en överenskommelse som ska upp för beslut i kommunstyrelsen i november.

– Vi har ett bra samarbete med kommunen på flera områden, och vi står nu inför nybyggnationer och expansion på Medicon Village. En bred samverkan för att skapa nya mötesplatser och bra kommunikationer är angeläget, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village i ett pressmeddelande.

För att området ska kunna utvecklas enligt dessa ambitioner är spårvägen en förutsättning. Därför vill parterna i överenskommelsen gemensamt ta ansvar för spårvägens genomförande. Det innebär att ny bebyggelse närmare än 500 meter från spårvägshållplatsen ska lämna ett spårvägsbidrag.

– Som stor aktör i Lund är det naturligt för oss att på olika sätt bidra till stadens utveckling. Spårvägen är viktig för staden som helhet och för Ideon i synnerhet. Med en spårväg blir transporterna snabbare och smidigare, vilket gör det ännu mer attraktivt för företag att etablera sig på Ideon. Kommunikationer är idag en av nyckelfaktorerna för företag som letar lokaler, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Bidraget är på 300 kronor kvadratmetern per byggd bruttoyta och lämnas i samband med att bygglov beviljas. Den föreslagna överenskommelsen är frivillig och innebär även ett åtagande från kommunen utöver utbyggnad av spårvägen, nämligen att Ideonområdet ska prioriteras i kommunens planering.