Det behövs nya tåg till Upptågstrafiken

Jenny Lundström (MP), 1.e vice ordföranden i kollektivtrafiknämnden, Uppsala län. Foto: Fredrik Hjerling

UL har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för att skaffa nya tåg till Upptågstrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 13 oktober.

 - Det är väldigt bra för både miljön och länets utveckling att fler reser med Upptåget och för att den utvecklingen ska kunna fortsätta behöver vi sätta in tåg som rymmer flera resenärer, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Vid mina dagliga resor med Upptåget upplever jag hur trångt det är och att resenärer får resa stående för att alla sittplatser är upptagna, säger Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Att så många väljer att resa klimatsmart är väldigt bra och viktigt i vår strävan mot ett hållbart samhälle med fossilfri kollektivtrafik. Det är viktigt att den positiva utvecklingen kan fortsätta och därför behöver vi så fort som möjligt tåg som har plats för både dagens och morgondagens resenärer, säger Jenny Lundström.

I den förstudie om framtida tåg för Upptågstrafiken som Kollektivtrafikförvaltningen UL presenterade vid kollektivtrafiknämndens sammanträde framgår att det finns behov av att så snart som möjligt sätta in större tåg i Upptågssystemet. Dagens tåg räcker inte i rusningstrafik och resandet med Upptåget beräknas fortsätta öka. I förstudien redovisas olika alternativ för utbytet av tåg och en succesiv infasning förordas.

Behovet av större tåg är störst på sträckan Uppsala – Gävle där resandet mer än fördubblats mellan 2007 och 2015, från 1,5 miljoner resor till 3,1 miljoner resor.

För att snabbt komma vidare beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag ta fram ett underlag för att anskaffa nya tåg. I uppdraget ingår också att utreda vilken tågtyp som ska ersätta dagens tåg. Uppdraget ska vara slutfört under 2017.