Abetong vill bygga för högsta hastighet

Bild: Abetong

Abetong har tecknat ett Pre-Joint Venture-avtal med det österrikiska företaget Porr AG för att utröna möjligheterna kring ett gemensamt erbjudande och kombinerade resurser i framtida projekt relaterade till en ny generation järnväg i Sverige.

Trafikverket arbetar med ett projekt under namnet ”En ny generation järnväg” med syftet att knyta ihop Sveriges tre största städer med en höghastighetsjärnväg. Projektet består av ett antal delprojekt: Ostlänken, Göteborg – Borås, Europabanan (Jönköping – Malmö) och Götalandsbanan (Linköping – Borås). Ostlänken är det delprojekt som ligger först enligt nuvarande tidplan med byggstart nästa år, 2017. Hela den nya höghastighetsjärnvägen skall stå färdig 2035.

Abetong har nu tillsammans med Porr AG kommit fram till att det bästa sättet att möta Trafikverkets projekt är att kombinera de båda företagens resurser. - Det här är en bra lösning för båda parter. Porr AG har teknologin och erfarenheten av att bygga ballastfritt, som är den tekniska lösningen som valts för spårbyggnation, och vi på Abetong har kunskapen om den lokala marknaden och är en sedan länge en erkänd leverantör av betongslipers till Trafikverket, säger Peter Braun, affärsutvecklare på Abetong.

Fakta Ballastfritt spår, även kallad slab-track, är ett sätt att bygga ett järnvägsspår. Istället för att fästa rälerna på slipers som sedan packas i makadam byggs det ballastfria spåret normalt upp av en längsgående betongplatta. Befästningssystemet fäst sedan direkt in i betongplattan eller via ett betongblock som gjuts in i betongplattan.