Jädraås stationshus renoveras

Foto: Nils Öberg

Nu ska stationshuset som ligger vid museijärnvägen Järdaås-Tallå renoveras. Projektet beräknas kosta 860 000 kronor, rapporterar SVT.

– Vi behöver måla om stationshuset och reparera skorstenarna. Vi märkte snabbt att vår förening inte skulle ha råd med detta. Vi hittade en bidragsform där vi får 65 procent av EU och 25 procent av Region Gävleborg. Det beviljades och vi måste då bara betala 10 procent av totalkostnaderna, säger Torbjörn Johansson, sekreterare och styrelsemedlem i Jädraås-Tallås järnväg, JTJ, till SVT.

Reparationerna av beräknas vara klart innan 2017. Ommålningen av stationshuset ska enligt JTJ vara klart i slutet av sommaren 2017.