Nya innovationer från Schaeffler

På InnoTrans presenterade Schaeffler bland annat ett nytt industriella drivsystem, Drive Train 4.0. Syftet med presentationen var att visa två nyutvecklade mikrotjänster, som är inriktade på optimal maskinkapacitet, längre maskindrifttider, databaserat prediktivt underhåll, och minskade totala driftkostnader.

 - De nya mikrotjänsterna omfattar beräkning av rullningslagers återstående brukbarhets- tid under drift utgående från faktiskt belastningsspektrum samt automatisk rullningslagerdiagnostik med vibrationsanalyssystemet FAG SmartCheck, förklarade vd:n för Schaefflers industriavdelning, Michael Holzapfel.

Båda tjänsterna kräver anslutning till Schaeffler-molnet eftersom det är där de omfattande databasoperationerna och beräkningarna genomförs. Inga program behöver installeras hos slutanvändarna – de behöver bara en webbläsare och anslutning till internet.

Teknikpresentationen omfattade motor, koppling och växel och är utformad för att representera ett brett spektrum av drivsystem i alla prestandaklasser. I enheten integreras den senaste generationen av 1-kanalsystemet för vibrationsanalysen FAG SmartCheck, det flerkanaliga vibrationsanalyssystemet FAG DTECT X1s, den automatiska smörjenheten FAG Concept2, oljepartikelmätaren FAG WearDebrisCheck och vridmomentmätmodulen FAG Xeleris. En bra egenskap hos den innovativa vridmomentmätmodulen är att sensorsystemet inte påverkar drivlinans vridstyvhet eftersom de mekaniska egenskaperna hos drivaxeln inte påverkas. Det dynamiska beteendet hos drivsystemet förblir oförändrat.Schaefflers utvecklingsingenjörer demonstrerade även de tekniska och kommersiella framsteg som kan realiseras med respektive produkt.

Vd:n för Schaefflers industriavdelning, Michael Holzapfel förklarar här beräkningen av rullningslagers återstående brukbarhets- tid under drift utgående från faktiskt belastningsspektrum samt automatisk rullningslagerdiagnostik med vibrationsanalyssystemet FAG SmartCheck, Foto: Markku Björkman