InnoTrans visar 123 nya tågsätt på utomhusarealen

Siemens ”turkiska Velaro" kommer att visas på årets InnoTrans i Berlin. Foto: Siemens

Internationella tillverkare av järnvägsmateriel kommer att presentera ett stort antal senaste generationens lok och rullande materiel vid Berlinmässans utomhusareal. Från och med 20 till 23 september kan fackbesökarna vandra längs 3500 meter spår för att se 123 innovativa tåg och andra spårbundna fordon som premiärvisas på årets InnoTrans.

All slags järnvägstekniska nymodigheter från tunnelbana med bord-tv, WiFi och spårvagnar med extra lågt golv till 24-axlars dieselelektriska- och höghastighetståg kommer att demonstreras.

Stadler Rail från Schweiz, till exempel, presenterar företagets nya EC250 "Giruno" tåg, som kommer att träda i tjänst hos det schweiziska järnvägsbolaget (SBB) 2017. Siemens lanserar sitt turkiska "Velaro" ett nytt höghastighetståg och "Metro Riad", som är avsett att användas i Saudiarabiens huvudstad och har utformats speciellt för regionens klimatförhållanden. Bland utställningsföremålen från franska Alstom-gruppen finns ett bränslecellsdrivet regionalt tåg med nollutsläpp.

Den tjeckiska tillverkaren Škoda Transportation deltar med två produkter som gör sin världsdebut. En är "ForCity Plus" spårvagnen med en passagerarkapacitet på cirka 350 och den andra är dubbeldäckaren för tyska DB Regio för push-pull-tjänster i Bayern, på sträckan Nürnberg - München - Ingolstadt.

I centrum för Bombardiers innovationsstånd står Virtual Reality Lab. Där använder Bombardier tredimensionell, interaktiv teknik för att ge tittarna förhandstitt på det nya tunnelbanetåget Bombardier Movia C30 avsett för Stockholm, ett par månader före den officiella lanseringen.

Virtual Reality Labet kommer också presentera senaste utvecklingen såsom Hamburgs S-Bahn, med Bombardier Omneo tvåvåningsprodukt, och nya Bombardier Traxx AC3 loket, liksom Flexx- och  MITRAC- innovationer.

InnoTrans, som är världens ledande mässa för järnvägstransporter och innovativ rullande teknik, äger rum vartannat år i Berlin. Vid den senaste upplagan deltog 2,761 utställare från 55 länder som demonstrerade globala järnvägsindustrins innovationer för 133,595 mässbesökare som kom från 146 länder.

Järnvägsnyheter.se kommer att bevaka mässan. Mer information finns online på www.innotrans.com.