A-train höjer biljettpriserna

Foto: Niklas Alm

Avgiften för varje resenär som stiger av eller på ett tåg på Arlanda C som inte reser med Arlanda Express höjs. Det har företaget A-train beslutat. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 12 september är förslaget att priset för enkelbiljetter med tåg till Arlanda justeras med 35 kr för att täcka kostnaden för den höjda passageavgiften.

– Passageavgiften som A-train tar ut borde tas bort i stället för att höjas. Avgiften gör att de som väljer att resa miljövänligt till och från Arlanda straffas med en högre kostnad, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i ett pressmeddelande.

– Det gör mig bekymrad att två tredjedelar av priset för en tågbiljett består av en avgift som i sin helhet går till en part som inte ansvarar för trafiken. Den som reser sträckan Uppsala-Arlanda C med en enkelbiljett köpt med reskassa betalar 60 kr för resan och 120 kr för att stiga av eller på vid Arlanda C. Det känns orimligt, säger Bertil Kinnunen.

De avgifter som A-train tar ut påverkar direkt biljettpriset för den som reser med tåg till Arlanda. Samma princip tillämpas också av de andra tågoperatörerna SL och SJ. För ungdomar under 18 år ändras inte biljettpriset eftersom A-train inte tar ut avgift av den som inte fyllt 18 år. Periodbiljetter med Arlandatillägg påverkas inte eftersom avgiften för dessa biljetter är oförändrad. Avgiften till A-train för av- och påstigande tågresenärer har redan höjts utan att biljettpriset för resenärerna har påverkats och en ny höjning kommer att ske i december. För att undvika att biljettpriset ändras för ofta har kollektivtrafiknämnden valt att justera biljettpriset vid ett tillfälle och det ska enligt förslaget ske 20 september.

A-train projekterade och byggde Arlandabanan och har i avtal med staten ensamrätt att köra tågtrafik på Arlandabanan och att ta ut avgifter av tågoperatörer fram till år 2040.