Ny vd för bolaget Oslo-Stockholm 2.55

Jonas Karlssons börjar sin anställning den 1 september. Hans politiska uppdrag för socialdemokraterna kommer att avslutas successivt. Foto: Region Örebro Län

Jonas Karlsson, Örebro, blir vd för aktiebolaget Oslo-Stockholm 2.55. Det har bolagets styrelse beslutat. Bolaget ägs gemensamt av Örebro och Karlstad kommuner, Region Örebro län och Region Värmland. Bolagets uppdrag är att driva och samordna arbetet för en snabb och driftssäker järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Jonas Karlsson är i dag chef för socialdemokraternas kommunalrådskansli i Örebro kommun.

Tomas Riste (S) är styrelseordförande i Region Värmland och styrelseledamot i bolaget.- I Jonas Karlsson har vi fått en person som har både en bred erfarenhet och ett stort engagemang för trafik och infrastruktur. Han har också, genom hela sitt yrkesliv, fått ett gediget kontaktnät både lokalt, regionalt och nationellt.

Katarina Tolgfors (M) är styrelseledamot i bolaget.- Det är glädjande och viktigt att det nu är klart med en vd för bolaget. Jag tror att Jonas Karlsson har den sakkunskap som krävs. Han uppfyller också styrelsens kravprofil. Från min sida har jag påpekat vikten av att Jonas Karlsson avsäger sig sina politiska uppdrag och anställningar så han kan agera fullt ut i den nya rollen.

- En förbindelse mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar skulle få stor betydelse för utvecklingen i vår region. Det handlar både om att ge bättre förutsättningar för företag i regionen, men också om att skapa helt andra förutsättningar för människors rörlighet på arbetsmarknaden.

Ett mycket spännande uppdrag som jag är både stolt och glad över att ha blivit erbjuden, säger Jonas Karlsson. - Infrastruktur och trafik har alltid varit viktiga för mig. Det är frågor som jag har arbetat med både som tidigare kommunal- och landstingsråd. Jag har alltid betraktat mig som en samhällsbyggare, så efter många spännande år i politiken ska det bli intressant att jobba med dessa frågor utifrån en vd-roll. - Kopplingen mellan Oslo och Stockholm är kanske den viktigaste internationella näringslivskopplingen vi har i Sverige. Att bättre knyta samman de båda huvudstäderna och nå en restid på under tre timmar är definitivt möjligt, och min uppgift blir att driva på det arbetet i bred samverkan med andra viktiga aktörer.