Sprängningar i Vega i sommar

Modell av Vega station i Haninge kommun. Entrén till stationen ligger i gatuplanet i anslutning till busstorget. Det kommer att finnas P-platser för funktionshindrade i nära anslutning till stationen. Bild: Trafikverket/Trafikförvaltningen SLL

Under sommaren spränger Trafikverket och dess entreprenörer ur berg för att vidga spårområdet på den nordvästra sidan av spåret, norr om nya station Vega i Haninge kommun. Det meddelar Trafikverket på projektets webbplats.

En ny stadsdel, Vega, ska byggas i Haninge kommun med cirka 3 000 bostäder samt arbetsplatser och skolor. För att skapa möjligheter för fortsatt utveckling bygger Trafikverket både en ny pendeltågstation längs Nynäsbanan och en ny trafikplats på väg 73.

En ny pendeltågsstation på Nynäsbanan och en ny trafikplats på väg 73 är viktiga förutsättningar för att stadsdelens utbyggnad ska kunna genomföras. I förlängningen omfattar planerna för Vega också Kolartorp, Norrby Gärde och trafikplats Handen.Fram till vecka 26 har man borrat man små hål i berget för att därefter spräcka det med hydraulik. Under veckorna 26 - 31 kommer sedan berget att sprängas bort. Samtidigt byggs det nya provisoriska spår där pendeltågen kan köra medan den nya stationen byggs. Och det kommer även att utföras förberedande arbeten för byggandet av den nya gång- och cykelbron över järnvägenVibrationsmätare monterades vecka 25 och demonteras vecka 32 i berörda fastigheter och tidpunkterna för sprängningarna kommer i informationsbrev som skickas till de som bor i närområdet.Källa: Trafikverket