Ny simulator ett lyft för tågförarutbildningen

Flera intresserade grupper trängdes för att se den nya tågsimulatorn i Nässjö . Här demonstrerar utbildningsledare Lars-Åke Hedman vid Nässjöakademin simulatorn. Till höger lyssnar Forskningschef Björn Peters, VTI samt forskare Birgitta Thorslund. Foto: Nässjö Näringsliv AB

Full fart framåt och raka spåret kan man kort och gott sammanfatta den energi och anda som just nu råder i järnvägsstaden Nässjö där flera hundra anställda hos drygt 30 företag jobbar inom järnvägssektorn. Optimismen har sin grund i att företag, kommun och regionen har skapat ett Nordiskt Infracenter. Nyligen arrangerades ett seminarium i staden i samverkan med Statens väg- och transportforskningsinstiut (VTI) och Nässjöakademin. I samband med detta invigdes också en helt ny tågsimulator.

Syftet är att bistå järnvägsrelaterade företag och verksamheter. Spännvidden är stor. Den kan gälla allt från internationella kontakter till affärsplaner, marknadsföring, forskning och rekrytering. Hans-Inge Almgren, med branscherfarenhet, anställs som projektledare. I samverkan med Nässjö Näringsliv AB, som ansvarar för projektet, är man  igång med en rad aktiviter. Ett mindre seminarium ägde rum måndagen den 20 juni i samverkan med Statens väg- och transportforskningsinstiut (VTI) i Linköping samt Nässjöakademin då en helt ny tågsimulator togs i bruk.

Forskningschef Björn Peters höll ett engagerat anförande och utbrast;  -Ni är ett engagerat gäng i Nässjö som verkligen har förstått det vi har försökt få ut under alla åren när det gäller simulatorernas roll inom utbildning.

Smålands första tågförareutbildning avslutas den 1 juli. Samtliga 21 elever fick godkänt och nästan alla har redan fått jobb. I höst startar en ny omgång.Holger Jonasson, marknadsdirektör vid Nässjö Näringsliv AB, har förberett projektet i samverkan med flera aktörer och gläds över att man nu kunnat trycka på startknappen. Samma glada tonläge kommer från företagarna. Exempelvis Tor Hansen, vd för Nordic Re Finance, som äger 62 lok som kan hyras antingen per timma, eller per år. Han är övertygad om att branschen går en ljus tid till mötes. Projektledaren Hans-Inge Almgren med kolleger kommer inte att ha några sysselsättningsproblem. Närmare 70 företagsbesök står på agendan under hösten. Han ser med stor tillförsikt framåt. Den 24 oktober arrangerar Nordic Infracenter ett riksseminarium där det blir omfattande fokusering på simulatorer i samverkan med VTI. Bland annat kommer en helt ny godstågssimulator att presenteras.