Ny gång- cykeltunnel under järnväg i Björneborg

Foto: Björneborgs kommun

Kristinehamns kommun ställer sig positiv till att stötta och eventuellt även medfinansiera en gång- cykeltunnel under järnvägen mellan Verkstadsgatan och Gräsviksvägen i Björneborg. Det rapporterar Värmlands Folkblad.

Det är Trafikverket som ansvarar för järnvägen varför ett sådant projekt måste initieras av verket menar tekniska nämndens arbetsutskott som svar på ett medborgarförslag. Förslagsställaren menade att en tunnel skulle minska antalet barn som cyklar och går längs den biltrafikerade vägen och även springet över järnvägen.

Arbetsutskottet håller med om att förslaget om en gångtunnel är bra men projektet skulle bli för dyrt för kommunen att genomföra. Men Trafikverket har också ett ansvar att se till att passager kan ske på ett tryggt sätt varför det borde ligga i deras intresse att genomföra en åtgärd, anser arbetsutskottet.