Ny spårvagnslinje öppnas i Toronto

Flexity Outlook spårvagn med lågt golv. Här vid Toronto Harbourfront Centre. Foto: WIkipedia

Cherry Street spårväglinje, som kommer att öppnas den 19 juni 2016, är en gren av Torontos spårvägsnät. Toronto har Nordamerikas största spårvägsnät med 685 hållplatser. Spårvägen trafikeras med fordon som saknar lågt insteg. Nyligen har staden dock förvärvat sexton fordonsenheter av typen Flexity Outlook från Bombardier.

Torontos spårvägsnät delar ett gemensamt prissystem med bussar och tunnelbanetjänster.  Till skillnad från moderna spårvägssystem som blir allt vanligare i Nordamerika, körs spårvagnarna längs samma gator med blandad trafik. Spårvagnarna stannar även vid samma hållplatser som bussarna. Passagerarna betalar sin biljett i spårvagnen.

När det gäller Toronto Eglinton Crosstown line har Bombardier Transportation redan vunnit kontraktet om spårvagnsflottan Flexity Freedom, som ska trafikera Torontos nya, i huvudsak underjordiska spårvägslinje, som just nu är under uppbyggnad och som är planerad att öppna sina första etapper mellan 2020-2023. 

Kontraktet omfattar förutom vagnsleverans och underhållsåtagande under 30 år, även installation och underhåll av banans styr- och övervakningssystem ”Automated Vehicle Inspection System ”(AVI System).