Förenklade rutiner för att godkänna järnvägsfordon

Foto: Green Cargo

Sverige har tillsammans med Danmark, Finland, Norge och Tyskland ingått ett "Memorandum of Understanding". Avtalet förenklar processen för den som ansöker om ett kompletterande godkännande av järnvägsfordon. Om ett järnvägsfordon redan är godkänt i ett annat EU-land, krävs det en kontroll av om fordonet är kompatibelt med den svenska infrastrukturen för att det ska bli godkänt i Sverige.Genom det nya avtalet har det blivit enklare för den som söker om ett godkännande att få ett sådant, om fordonet är godkänt i ett av de länder som har tillträtt avtalet. Avtalet gör det nämligen möjligt för sökande att begära ett "statement of cross acceptance", som kan användas som dokumentation för de regler som tillämpas och som accepteras i Sverige.Ländernas regler finns i databasen RDD, Reference Document Database. Regler som är markerade med "A" i RDD kan korsaccepteras, vilket betyder att den motsvarande svenska regeln inte ska kontrolleras. På detta sätt undviks dubbelkontroll.