Merkel vill se bättre förbindelser med Gotthardbas-tunneln

Tyskland håller nu på att utveckla järnvägsinfrastrukturen mellan Tyskland och Schweiz. På bilden: Till vänster, ett ICE-tåg från Deutsche Bahn och ett lok från schweiziska SBB uppställda på Zürichs centralstation. Foto: Deutsche Bahn

Tysklands förbundskansler var en av många Europas toppledare som deltog i invigningsceremonin av den 57 kilometer långa Gotthardsbastunneln i Schweiz.

Den 1 juni inledde Schweiz öppningsceremonin för världens längsta och djupast belägna järnvägstunnel, Gotthardbastunneln, genom den centrala delen av Alperna,- Denna unika ingenjörsbedrift står som en symbol för Europas enhet i en tid av ökande desintegration, sade Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, som deltog i den officiella invigningen tillsammans med schweiziska presidenten, Johann Schneider-Ammann och Frankrikes president, François Hollande.

Angela Merkel passade samtidigt på att ge den egna trafik- och infrastrukturministern Dobrindt en känga, med anledning av att flera tyska järnvägsprojekt som skall anslutas till Gotthardbastunneln fortfarande är ofullbordade och kraftigt försenade.- När vi ser vad schweizarna och italienarna har åstadkommit måste vi tyskar börja öka farten och göra färdig vår del av infrastrukturnätet, sade Merkel, vid en presskonferens.

Korridoren mellan Rhen och Alperna är en av de mest trafikerade sträckorna för godstransport i Europa och sammanlänkar Nordsjöhamnarna i Rotterdam och Antwerpen med Medelhavsområdet i Genua, via Schweiz och några av de viktigaste ekonomiska centrumen i regionerna kring Rhen-Ruhr och Rhen-Main och storstadsregionen Milano i norra Italien. Viktiga projekt är bastunnlarna i Schweiz, inklusive Gotthardbastunneln och tillfartsvägarna till dem i Tyskland och Italien.

Östra Tyskland var även efter Berlinmurens fall känt som de långsamma tågens territorium. Men i och med den sista nyligen genomförda genomborrningen av ett omfattande masstunnelprojekt, längs den 500 kilometer långa sträckan mellan Nürnberg och Berlin, kommer restiden från Tysklands huvudstad till den bayerska metropolen München att minska från sex till fyra timmar om ett par år. Totalt har 27 tunnlar byggts längs sträckan. Dessutom byggs 35 broar, en del av dem på rekordhöjd, utmed sträckan.

Meningen är att flera nord-sydliga tyska järnvägssträckor ska integreras även med Gotthardkorridoren där drygt 2600 arbetare och tekniker slet i 24-timmarsdrift i 17 år att konstruera denna 57.1 kilometer långa Gotthardbastunnel i 2,3 kilometer djup under bergmassivet.Den schweiziska ingenjören Carl Eduard Gruner presenterade 1947 idén att bygga Gotthardtunneln så djupt under marken. Han trodde att den skulle vara klar i början av 2000-talet. Alltså efter ett århundrade. Gruners beräkning slog alltså fel med bara 16 år.

De schweiziska väljarna gick 1992 till folkomröstning om detta enorma projekt och en majoritet röstade för att gå vidare med projektet. Två år senare röstade schweizarna igen. Den gången handlade omröstningen om att flytta gods från lastbilar till tåg.

I december, när full tågtrafik skall gå i Gotthardbastunneln, kommer 65 gods- och passagerartåg per dag att färdas under Alperna. För resenärer mellan Zürich och Milano kommer resan att förkortas med en timme till två timmar och 40 minuter.