Staten medfinansierar höghastighetsbana via Lund

Lund Centralstation. Foto: Jernhusen

En central station för den nya höghastighetsjärnvägen, femtio procents statlig finansiering av spårvägen till ESS samt sju cykelåtgärder i centrala Lund. Det blev resultatet av Sverigeförhandlingens överenskommelse med Lund. Dagens handlag mellan Lunds kommun och Sverigeförhandlingen innebär också att kommunen förbinder sig att bygga 15 000 bostäder och medfinansierar den nya järnvägen.

– Den överenskommelse vi nu nått mellan kommunen och Sverigeförhandlingen betyder otroligt mycket positivt för Lund och Skåne. Våra innovativa företag, Lunds universitet och de världsledande internationella forskningsanläggningarna, är och kommer att fortsätta vara bland Sveriges viktigaste stödjepunkter för tillväxt och hållbar utveckling. Med kombinationen av höghastighetsjärnväg, Sveriges modernaste spårvägsinfrastruktur och ett ökat bostadsbyggande har vi ytterst bra förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. Det är extra glädjande att vi i och med denna överenskommelse nu når målsättningen om 50 procent statlig medfinansiering av spårvägen och dessutom en historiskt stor satsning på cykeltrafik, säger Anders Almgren, (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund i ett pressmeddelande.

Enligt dagens överenskommelse kommer staten att medfinansiera spårvägen med 74,5 miljoner kronor. Sedan tidigare medfinansierar staten spårvägen med 298,4 miljoner kronor genom stadsmiljöavtalen.

– Med den nya höghastighetsjärnvägen öppnas möjligheter till mer trafik på den hårt belastade järnvägssträckan Hässleholm-Lund. Det skapas också helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Framöver blir det möjligt att resa mellan Lund och Stockholm på cirka 2 timmar 20 minuter och mellan Lund och Jönköping på 1 timme. I dag tar det cirka 4 timmar och 15 minuter respektive 2 timmar 30 minuter att ta tåget dessa sträckor, säger HG Wessberg förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen i pressmeddelandet.