Ny järnvägsbro på Sørlandsbanan

Den befintliga fackverksbron. Foto: Njål Svingheim

I Egersund i sydvästra Norge har Aker Solutions fått uppdraget att bygga en ny bro på Sørlandsbanan. Den befintliga bron är i dåligt skick och kommer att bytas ut i slutet av augusti i år.

Kontraktet för den nya bron, liksom tillhörande järnvägsarbeten, är värt 35 miljoner norska kronor. Den nya bron byggs av stål och blir omkring 35 meter lång.

– Samtidigt ska fundamenten i land på båda sidor av sundet förstärkas med stålkärnepålar som borras ner till berggrunden, säger Stian Wesøy på Jernbaneverket.

Dessa och andra förberedande arbeten kommer att utföras under ett planerat sex veckors uppehåll i trafiken i juni och juli. Den nya stålbron ska tillverkas slutade på Aker Solutions varv i Egersund. Under ett 72 timmar långt uppehåll i tågtrafiken i slutet av augusti kommer den befintliga bron lyftas ut och tas bort, och den nya bron sättas på plats. Lyften kommer att utföras med hjälp av stora havsgående kranbåtar.

Aker Solutions att ersätta bron vid Egersund Banverket har anlitat Aker Solutions Ersättningsjärnvägs bro Launes I på Egersund. Bron är i dåligt skick och bör bytas ut i slutet av augusti i år.