DB släpper in nya ägare i Schenker

Foto: DB Schenker

Vid ett extrainkallat möte beslutade styrelsen för Deutsche Bahn (DB) nyligen att utomstående ska kunna köpa aktier i DB:s dotterbolag DB Arriva och DB Schenker. Ett slutligt beslut i frågan är planerad till hösten. – Om vi ​​inte vidtar åtgärder kommer koncernens skulder öka kraftigt fram till 2020, sade DB:s Utz-Hellmuth Felcht.

– Tredje-parts-ägande begränsar skuldnivån och skapar det finansiella utrymme som krävs för att fortsätta vår kvalitets- och investeringskampanj i Tyskland, sade han vidare. Av de 55 miljarder euro som DB Group planerar att investera under perioden 2016-20 är 50 miljarder eller 90 procent vikta åt järnvägstrafiken i Tyskland. Stora delar av utläggen på infrastruktursatsningar kommer att finansieras av den federala regeringen, men koncernen räknar med att själva finansiera 20 miljarder av den totala investeringen.