3D-modellering vid tunnelbanebygget

Bild: SLL

När nya den nya tunnelbanan ska byggas används delvis en ny granskningsmetod, en 3D-modell istället för de vanliga pappersritningarna. Det meddelar Stockholms läns landsting i sitt nyhetsbrev om nya tunnelbanan.

Fördelen med granskning i 3D är att det ger en bättre förståelse för både helheten och sammanhangen. 

- Man kan vrida och vända på det man granskar, säger Staffan Nordlund, projekteringsledare station, tunnelbana till Arenastaden. 

I modellen är det också möjligt att gå in i enskilda rum och titta runt, då alla installationer finns med. 

- Detta är inte minst viktigt ur arbetsmiljösynpunkt, menar Staffan Nordlund. Det gäller att få en korrekt bild av de blivande teknikrummens innehåll och disposition.

Niclas Marmborg som är BIM/datasamordnare på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana menar att en sammansatt 3D-modell kan ersätta inte bara ofantlig mängd ritningar. 

Avsikten är att minimera ritningsproduktion som är tidskrävande och inte alltid tillför vad det kostar. 

-   Vi vill inte producera ritningar bara för att man brukar göra så, utan arbeta så effektivt som möjligt. När det finns behov av det tar vi självklart fram ritningar på papper, säger Niclas Marmborg. -   En av utmaningarna är ovanan och otryggheten att använda det digitala formatet av ritningen, nämligen modellen. I och med denna förändring krävs både utbildning och vägledning. Det är något som vi arbetar aktivt med på förvaltningen, avslutar Niclas Marmborg.