Södra Marieholmsbron invigd

Vy över Marieholmsförbindelsens sträckning i Göteborg. Bild: Trafikverket

Nu har Anna Johansson tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon invigt Södra Marieholmsbron i Göteborg. Bron är en del av projekt Marieholmsförbindelsen som syftar till bättre trafikförbindelser över Göta älv. Den nya Marieholmsbron kompletterar den befintliga bron, ökar kapaciteten och minskar sårbarheten i järnvägssystemet.

Öppnandet av Södra Marieholmsbron gör det möjligt att fördubbla antalet spår över Göta Älv vilket ger såväl ökad tillgänglighet som minskad sårbarhet för godstransporter på järnväg till och från Göteborgs hamn.

- Jag är glad att få inviga Södra Marieholmsbron idag. Det är ett imponerande arbete som har utförts i och med färdigställandet av bron. Med effektiva och hållbara godstransporter från olika delar av Sverige till Nordens största hamn i Göteborg stärker vi svensk export, möjliggör för fler jobb och bidrar till att minska transportsektorns utsläpp, säger infrastrukturminister Anna Johansson.