Nu sätter projekt ”Stationsstaden” igång

Visionsbild över ”Stationsstaden” i centrala Karlshamn. Bild: Karlshamn kommun

Nu kickas projektet ”Stationsstaden” igång genom ett första möte mellan tjänstemän, politiker och arkitekter i Karlshamns kommun i Blekinge. Det är första steget från vision till verklighet.

Idén om att bygga om området vid centralstationen i Karlshamn väcktes redan för cirka 20 år sen och har funnits med i kommunens två senaste översiktsplaner från 2007 och 2015. Nu är det dags att på allvar sätta fart på planen som bland annat innebär att bygga uppåt 250 lägenheter, göra om resecentrum och i samband med det göra kollektivtrafiken smidare. Området ska bli en så kallad blandstad med olika typer av lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, som passar alla åldrar i både yta och pris.

På det kommande uppstartsmötet den 4 april, inför den förstudie som nu ska göras, träffas inblandade tjänstemän, kommunalrådet, dialoggruppen som består av ordförandena i fritids-, tekniska- och byggnadsnämnden och de två involverade arkitekterna från White och Fojab. Arkitekterna presenterar då sina inspirationsskisser på hur de tänker sig att området vid centralstationen kan omformas.

– Det ska bli oerhört spännande att se hur arkitekterna förädlat vår vision från översiktsplanen. Stationsstaden är ett område med fantastisk potential vad gäller hållbar stadsplanering med sitt centrala läge, närhet till kollektivtrafik och den riksintressanta rutnätsstaden. Omsorgsfullt hanterat kommer denna spännande stadsdel att ytterligare lyfta vår kulturmiljö och befästa vårt redan starka varumärke vad gäller arkitektur och stadsbyggnad, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Projektet ”Stationsstaden” är ett av Karlshamns kommuns största byggprojekt i modern tid. – Nu ska vi från vision till verklighet och på ett hållbart sätt utveckla staden. Det är ett långsiktigt projekt som kommer ta mellan 15-20 år innan det är klart. Det är ett komplext arbete och många lösningar ska till under de kommande åren, säger Anders Siversson, projektledare på Karlshamns kommun.