Göteborgs Spårvägar åtgärdar klimatproblem i spårvagnar

Spårvagn M32. Foto: Göteborgs Spårvägar

Det har under senare tid rapporterats om klimatproblem i några av de spårvagnstyper som rullar i Göteborg, Ansaldobredas modell M32. I synnerhet har förarna upplevt kyla i förarhytten. Med anledning av detta så inleder nu Göteborgs Spårvägar ett testprogram för att åtgärda problemet, meddelar bolaget.

Enligt GS så har klimatproblemen i förarhytten rapporterats löpande till tillverkaren Ansaldobreda, men det har inte lett till några tillfredsställande lösningar från leverantören. Göteborgs Spårvägar har genomfört och testat olika tillfälliga lösningar som har varit möjliga utifrån begränsningen i avtalsmässiga förhållanden och garantier. Eftersom garantitiden nu har upphört kan nu Göteborgs Spårvägar agera fullt ut, skriver GS på sin webbplats.

Enligt Göteborgs Spårvägar så inleds ett prototyptest i mars. Installationen av prototypen sker i en vagn och utvärdering beräknas pågå till maj. Därefter blir det utvärdering av testet och om den faller väl ut så kommer serieinstallation att ses över för resterande M32-flottan. I prototyptestet ingår bland annat: tilläggsisolering av väggar och golv, ny varmluftsfläkt, översyn av placering av temperaturgivare samt åtgärder för bättre luftflöden.

Källa: Göteborgs Spårvägar