Åter full fart i tunneln

Foto: Trafikverket

På grund av vibrationer har hastigheten genom Hallandsåtunneln i ett antal veckor varit nedsatt från 200 till 140 km i timmen. Men sedan 9 mars är tåghastigheten genom den nybyggda tunneln åter 200 km i timmen. Det meddelar Trafikverket.

Anledningen är att man upplevt vibrationer på vissa tåg. Dessa vibrationer har inte bedömts som en säkerhetsfråga utan har handlat om resenärernas komfort.- Den här typen av bekymmer är inte okänd och förekommer i järnvägsnätet, oftast i samband med långa raksträckor. Anledningen är komplex då det ofta inte beror på en orsak utan det är en mängd samspelande faktorer. Därför har vi nu utrett frågan noggrant i Projekt Hallandsås och försökt eliminera varje del som kan bidra till vibrationerna. Vi har inte hittat något som enskilt ligger över de accepterade feltolerenserna men vi har vidtagit ett antal åtgärder, säger Erik Lööv, Projektchef för Projekt Hallandsås.

Arbetet har letts av Trafikverket som samarbetat med SJ:s experter på området. De åtgärder som vidtagits är mätning och mindre justering av spårläget, slipning av rälsen samt svarvning av hjul på de aktuella tågen där problemen rapporterats. Därefter har det gjorts testkörningar i full hastighet. Vid testkörningarna kunde inga vibrationer påvisas. 

- Även om jag känner mig fullt trygg i att järnvägsanläggningen genom Hallandsås är i mycket gott skick så kan jag inte garantera att vibrationer inte kan uppstå igen eftersom denna typ av problem kan vara kopplade till olika operatörers tåg.  Jag vill dock poängtera att det inte handlar om säkerheten utan att vibrationerna helt och hållet är en komfortfråga, säger Erik Lööv.Källa: Trafikverket