Slut på spårvagnsgnissel i Göteborg

Foto. Christer Wiik

SKF kommer att leverera automatiska rälssmörjsystem avsedda att användas för att minska rälsgnissel i centrala Göteborg.

SKFs automatiska rälssmörjsystem styrs elektroniskt och ser till att rätt mängd smörjmedel appliceras vid rätt tillfälle i kurvorna.

– Vi levererar smörjsystem till industrier och fordon över hela världen som bidrar till minskade underhållskostnader och en bättre miljö. Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar har en gemensam utmaning att minska gnisslet som upplevs som störande för närboende och vi är stolta att få uppdraget att hjälpa staden, säger Janne Westerlund försäljningschef för smörjsystem på SKF i Sverige i ett pressmeddelande.

SKF har vunnit upphandlingen som gjordes av Trafikkontoret i Göteborg under hösten 2015. Systemen kommer att installeras löpande i år.