Norska CargoLink lägger ned verksamheten

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket

Styrelsen för norska CargoLink har beslutat att upphöra med godstrafiken och att avveckla hela sin verksamhet. Det betyder att bolagets trafik på Sörlandsbanan, Bergensbanan, Dovrebanan och Rumbanan upphör.

Det är tråkigt att Cargo har funnit det nödvändigt att ta det här steget. Det har visat sig viktigt för järnvägen att det råder konkurrens på marknaden för godstransporter, men marknaden är mycket konkurrensutsatt - inte minst från vägransportsektorn. Det har gjort att frakt på järnväg har kämpat, och kämpar med dålig lönsamhet, säger Björn Kristiansen, trafik och marknadsdirektör Jernbaneverket i ett pressmeddelande. Det viktiga är nu arbetet med att finna lösningar som förhindrar godstrafien hamnar på vägarna. Banverket kommer att jobba för att bereda väg för nya aktörer att etablera sig, säger Bjørn Kristiansen.