Resandet från Åsa station fortsätter öka

Bild: Hallandstrafiken

Allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken och Öresundståg. Drygt 400 personer reser nu varje dag med Öresundståget från Åsa station. Det är en ökning med 47 procent sedan starten i december 2013.

Ökningen orsakar trängsel på vissa pendlingsavgångar. Många resenärer har kommit in med önskemål och föreslagit fler avgångar från Åsa station. Men det finns en logistisk utmaning som måste lösas innan fler avgångar från Åsa station kan bli verklighet. Utrymmet för fler tåg på Västkustbanan, främst mellan Kungsbacka och Göteborg, är väldigt begränsat. Detta märks tydligt vid de tillfällen som Öresundstågen anländer försenat till Kungsbacka och då hamnar efter de långsammare pendeltågen, vilket medför ytterligare försening till Göteborg. Nu utredes frågan tillsammans med övriga intressenter, så som Trafikverket och inom Öresundstågssamarbetet, bland annat om möjligheten att sätta in fler avgångar.

Den positiva resandeutvecklingen på Öresundstågen i kombination med tekniska problem innebär även ibland att fordonsbrist uppstår. Därav körs Öresundtågen ibland med ett tågsätt, istället för två. Frågorna är ytterst komplexa och begränsar tyvärr möjligheterna till snabba lösningar.