HiQ samarbetspartner till Cactus

Foto: Trafikverket

HiQs utvecklingsteam ska tillsammans med Cactus utveckla ett system inom järnväg och signalteknisk infrastruktur. Uppdraget är en viktig del i Trafikverkets införande av ett nytt nationellt trafikledningssystem med målet att förbättra punktlighet, kundkommunikation och kapacitetsutnyttjande i Sveriges järnväg.

Cactus bygger system för att säkra och optimera drift av samhällsviktig infrastruktur. Samarbetet med HiQ startade redan 2008 och går nu in i en ny fas genom ett nytt partneravtal. Utvecklingsprojektet är en viktig del i det övergripande målet att skapa en modern järnväg.

– HiQ tillför rätt kompetens och erfarenhet för att snabbt kunna hjälpa Cactus att bygga ett system som har höga krav på säkerhet och tillförlitlighet , säger Fredrik Bergström vd för Cactus i ett pressmeddelande.

Det nya nationella trafikledningssystemet är ett kontroll- och informationssystem som integrerar information, övervakning, kontroll och optimering för hela järnvägsnätet.