Siemens tar lokorder för gränsöver-skridande trafik

Foto: Siemens

Siemens har nyss tecknat avtal om att leverera åtta lok av typen Vectron till det München-baserade företaget Lokomotion GmbH. Loken kommer att sättas in i gränsöverskridande trafik mellan Italien, Tyskland och Österrike. Med ordern har Siemens fram till nu fått beställningar på totalt 300 Vecron-lok.

Enligt tidplanen ska loken, som kommer att utrustas med ETCS, levereras från och med våren 2017. Loken får en maxhastighet på 200 kilometer i timmen.