Skåneliberaler vill se snabb ersättning för ID-kontrollerna

Tåg på Öresundsbron. Foto: Miklos Szabo

Regeringen har nu öppnat för att Skåne ska kompenseras för de ökade kostnader som ID-kontrollerna medför för Skånetrafiken och för andra negativa effekter för pendlare och skånskt näringsliv. Liberalerna begärde nyligen att Regionstyrelsen skulle fakturerar staten för dessa kostnader och välkomnar därför detta besked.- För att Skåne verkligen ska få kompensation och detta inte ska stanna vid löst prat från regeringen är det viktigt att Region Skåne formellt fakturerar staten. Därför uppmanar vi Regionstyrelsens ledamöter att bifalla vårt förslag om fakturering, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.- Att Skåne ska kompenseras för ID-kontrollernas kostnader ser vi som självklart. Det är speciellt viktigt att Skåne får kompensation för såväl de direkta kostnaderna för Skånetrafiken som de indirekta kostnaderna för det skånska näringslivet, säger Gilbert Tribo (L).