Tuffa tider för leasingföretag i Ryssland

Foto: Brunswick Rail

Brunswick Rail, ett privatägt leasingföretag av järnvägsvagnar i Ryssland, kommer att dra åt svångremmen. Detta mot bakgrund av en krympande leasingmarknad i Ryssland med mindre trafikvolymer, lägre leasingpriser och en fallande rubel vilket lett till att företagets kunder börjat gå över från dollarbaserade till rubelbaserade kontrakt, uppger Brunswick Rail. Företaget meddelar att de kommer att genomföra en strategisk översyn av sin kapitalstruktur i ljuset av ”en bestående försämring av företagets driftmiljö”.  

Brunswick Rail äger 26 700 vagnar, vilket motsvarar 2 procent av hela landets vagnsflotta. Enligt bolaget förväntas den nuvarande nedgången i trafikvolymer pågå "inom överskådlig framtid". Branschen hämmas ytterligare på grund av kvardröjande effekter av tidigare överproduktion av vagnar, skriver Brunswick Rail i ett pressmeddelande.