Fyra stora städer möts inför Sverigeförhandlingen

Foto: Linköpings kommun

Kommunstyrelsernas ordförande från Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping har träffats för att utbyta erfarenheter inför de kommande förhandlingarna med Sverigeförhandlingen. 

De fyra kommunerna ligger längs stråket där Götalandsbanan är planerad. 

Inför vårens förestående förhandlingar om nya höghastighetsbanor med Sverigeförhandlingen har kommunerna behov av att jämföra sina förutsättningar och utbyta erfarenheter. Förutom finansiering handlar det om olika lösningar för nya resecentrum, utbyggnad av kollektivtrafik och planering för nya bostäder och arbetsplatser.

Kommunerna möttes under tisdagen på den stora nationella konferensen Transportforum i Linköping. De som möttes var respektive kommunstyrelses ordförande; Ulf Olsson (S), Borås, Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping, Kristina Edlund (S), Linköping och Lars Stjernkvist (S), Norrköping.

Senare under dagen möttes hela styrgruppen för alla kommuner längs Götalandsbanan.