Hyperloop bygger världens första fjärrdistans teststräcka i Saudiarabien

Byggandet av ett landomfattande Hyperloop-nät förväntas ha stor inverkan på Saudiarabiens ekonomi. Bilden visar bygget av en Hyperloop-teststräcka i närheten av Las Vegas. Foto: Hyperloop One

Virgin Hyperloops projektledning tillkännagav den 24 juli att företaget har inlett ett utvecklingssamarbete med Saudiarabiens ekonomiska stadsmyndighet (ECA) för att genomföra en studie om världens längsta test- och certifieringsfärdigt hyperloopsträcka, samt ett forsknings- och utvecklingscenter. Dessutom planeras en tillverkningsanläggning för Hyperloopsystem norr om Jeddah.

Tillkännagivandet ägde rum vid Virgin Hyperloop Ones huvudkontor i Los Angeles i samband med ett besök av en delegation från Saudiarabiens ekonomiska myndighet under ledning av generalsekreteraren Mohanud A. Helal.

Hyperloop-studien kommer att inriktas på området kring King Abdullah Economic City (KAEC), som ligger 160 kilometer norr om en hamn i Röda havet nära Jeddah. Projektet, som kommer innehålla ett 35-kilometer test- och certifieringsspår, syftar till att skapa möjligheter för utveckling av specifika hyperloop-teknologier och utbildning av lokal expertis i Saudiarabien. Syftet är också att studera möjlig kommersialisering och utvidgning.

Studien syftar därmed till att underlätta utvecklingen av lokala hyperloop-försörjningskedjor och accelerationen av innovationskluster över hela det saudiska kungariket.