Vossloh levererar 280 000 sliprar till australiensiska Rio Tinto

Betongsliprar vid järnvägen. Järnvägssliper, eller syll, är en balk som dels fördelar järnvägsspårets last över banvallen och dels, tillsammans med rälsbefästning bildar en styv "spårpanel" som säkerställer spårvidden och hindrar en solkurva. Gäller även tunnelbanor och spårvägar.: Bild: Wikipedia, kredit: Walter Siegmund

Vossloh Group har erhållit en stor beställning av sliprar (sleepers) i Australien. Företaget kommer att leverera 280 000 betongsliprar till Rio Tinto, ett av världens största gruvföretag. Denna order verkställas av Austrak, som är det Vosslohs australiensiska dotterbolag.

Betongsliprarna kommer att levereras till Rio Tintos Koodaideri-gruvbrytningsprojekt i Pilbara-regionen, i den norra delen av västra Australien. Rio Tinto planerar att bygga en ytterligare järnväg från Koodaideri till företagets befintliga nätverk.

Gruvaktiviteten på Koodaideri-anläggningen startar i slutet av 2021. För Vossloh är beställningen den hittills första större ordern i Australien när det gäller leverans av betongprodukter till ett gruvprojekt.

Betongslipers kommer att tillverkas vid Austraks fabrik. Vossloh Group förvärvade detta australiska Brisbane-baserade företaget i slutet av 2018 för 33,2 miljoner euro.