DB godkänner höghastighetståget ICE 4 efter omarbetat avtal

ICE 4 -tågen levererades av Siemens, men tillverkningen av målade vagnar, boggier och färdigställande av tre typer av fordon, inklusive vagnar, genomfördes av Bombardier, som utförde arbetet vid koncernens fabriker i Tyskland och Polen. Foto: Siemens

Tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn har beslutat att godkänna Siemens och Bombardiers nya höghastighetståg ICE 4, efter det att inköpet hade återkallats efter upptäckten av bristfälligt svetsade karosser i några av de tåg som redan används.

 Tillverkarna av rullande materiel, Siemens och Bombardier har undertecknat ett avtal med DB och Tysklands federala järnvägsmyndighet (EBA) om ett förändrat testkoncept "när det gäller svetsfogar, som inte motsvarade den angivna kvalitén i ICE:s karosserier."

Siemens säger att eftersom "diskrepanserna inte utesluter säker drift, har de berörda tågsätten godkänts för användning i passagerartjänsten." Efter överenskommelsen kommer fem ICE 4-tåg att godkännas av DB. De sätts in i service och därmed utvidgar DB sin flotta till 30 tågsätt av typ ICE 4.

DB fortsätter att ta emot de återstående ICE 4-tågen som planerat och tågsätten placeras därefter omedelbart i trafik.

Kvalitetsförbättringen kommer att utföras under drift och under försäkran från Bombardier om att ”avvikelserna inte innebär några negativa effekter på passagerartjänsten.”

En detaljerad tidsplan för kvalitetsförbättringen utarbetas för närvarande mellan tillverkarna och DB.

Enligt nuvarande plan inleds arbetet i början av 2020 och slutförs i mitten av 2023.

Enligt det reviderade kontraktet med verkan från april 2017 levererar Siemens 100 stycken ICE 4-tåg med 12 vagnar (klass 412) och 19 sjuvagns-tåg. DB också möjlighet enligt det ursprungliga kontraktet att beställa upp till 170 fler tåg före 2030.