Fler tåg på järnvägen mellan Köpenhamn och Ringsted

Nu kommer det att gå fortare att resa mellan mellan Köpenhamn och Ringsted.. Foto: DSB

Nu kommer DSB att sätta in extratåg på den nya banan mellan Köpenhamn och Ringsted. DSB har fått Transportstyrelsens godkännande att köra flera tåg på sträcken samtidigt. Det nya signalsystemet gör att det går att öka hastigheten från den nuvarande 120 kilometer i timmen till 180 kilometer i timmen.

– Det är glädjande att fler tåg nu kan färdas på banan och att hastigheten kan ställas ökas. Det nya spåret ger bättre trafikflöde in och ut ur Köpenhamn,och det kommer att ge vinster för passagerarna i form av fler tåg, säger projektledare Jette Aagaard på Banedanmark.

Det nya automatiska övervakningssystemet, som som nu har införts, ger information om tågets läge på rutten, och Banedanmark kan därför hantera flera tåg samtidigt på det nya spåret. Hittills har det varit timdrift i båda riktningarna med ett manuellt operativsystem, vilket endast har tillåtit envägskörning på linjen.