Tågoperatören VR:s ensamrätt kvarstår fram till 2024

Helsingforsregionens tåg till flygplatsen Vanda. Foto: Wikipedia/Wikivand

Däremot har konkurrensutsättningen och anbudsprocessen av HRT:s lokaltåg i finländska huvudstaden Helsingfors inletts. Det vinnande transportbolaget kommer sannolikt att offentliggöras under våren 2020. 

Helsingforsregionens trafik (HRT) har ansvaret för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen.

Medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda.

Transporttjänsterna ska enligt planerna stå klara för allmänheten sommaren 2021.

VR har ett avtal med kommunikationsministeriet som ger bolaget ensamrätt till persontågtrafiken i Finland fram till slutet på 2024.

Ensamrätten gäller för all persontrafik på järnvägarna, förutom de som hör till HRT:s lokaltrafik.

Enligt det nya regeringsprogrammet ska persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens igen efter att resultaten från HRT:s konkurrensutsättning blivit färdiga.