Studie om högfrekvenssträckan Québec - Toronto beviljades finansiering

VIA Rail-tåg anländer till Toronto. Sträckan Toronto - Quebec utnyttjades av 72 procent av VIA Rails samtliga passagerare år 2018 och svarade för 66 procent av tågoperatörens intäkter. Foto: Flickr. kredit: Buddah

Tågoperatören VIA Rails senaste "High Frequency Rail"-förslag, anses kunna förbättra inter-city-tjänster i järnvägskorridoren mellan de kanadensiska storstäderna Quebec, Montreal, Ottawa och Toronto.

Därför beviljade Kanadas regering and Canada Infrastructure Bank nyligen totalt 71,1 miljoner kanadensiska dollar för finansiering av VIA Rails förslag för uppdatering av inter-city-tjänsterna längs Quebec-Montreal-Ottawa-Toronto-korridoren.

Turtätheten höjs därmed längs järnvägskorridoren. Enligt förslaget ska den planerade högfrekvensservicen använda egna särskilda spår mellan städerna, med separerade passagerar- och fraktverksamhet. Förljaktligen anser man kunna överföra mer kapacitet på järnvägen.

Ett gemensamt projektteam kommer att skapas av Canadian Infrastructure Bank och VIA Rail Canada, med hjälp av 55 miljoner kanadensiska dollar från den statliga banken.

Teamet kommer att utarbeta förslag till lagar och föreskrifter när det gäller säkerhets- och miljöbedömningar.

Dessutom ska teamet samråda med berörda samarbetspartners och närbelägna kommuner, granska krav på markförvärv och slutföra tekniska, finansiella och kommersiella analyser, som krävs för ett slutligt investeringsbeslut.

Kanadensiska regeringens bidrag på 16,1 miljoner dollar understödjer VIA Rails verksamhet och finansierar ytterligare tekniska studier för att säkerställa driftskompatibilitet med lokala tjänster i Montréal och Toronto.