Södra stambanan tar form

Järnvägstrafiken ska flyttas till två nybyggda spår. Visionsbild: Inhouse Tech

Byggnationen på sträckan Flackarp-Arlöv pågår för fullt och flera av konstruktionerna som Inhouse Tech har konstruerat i projektet börjar ta form. Hösten 2017 drog projektet igång där Trafikverket gör en enorm satsning för att öka kapaciteten och minska trafikstörningen på den 8 kilometer långa sträckan mellan Arlöv, norr om Malmö och Flackarp, söder om Lund, genom att öka från två spår till fyra. Sträckan beräknas vara i full drift 2024.

Nästa stora skede i projektet innebär att järnvägstrafiken ska flyttas till två nybyggda spår som delvis är temporära. Detta innebär att två av broarna, som Inhouse Tech konstruerat, byggs i två etapper, där den första etappen belastas med järnvägstrafik innan den andra etappen byggs. I projektet används just nu även två temporära fackverksbroar där Inhouse Tech har konstruerat landfästen och gjort lanseringsbeskrivning för den ena.

Inhouse Techs uppdrag omfattar konstruktion av sex broar, varav två utgör delar av stationerna i Burlöv och Hjärup, samt totalt cirka 2 kilometer stödmur.