Bane Nor säkrar mot översvämningar

Flåmselvi station i Norge säkras mot översvämmningar. Foto: Bane Nor

I oktober 2014 orsakade extrem nederbörd att floden Flåmselvi svämmade över sina breddar och orsakade skador för miljontals kronor på järnvägen. Även Flåmselvi station och den nedre delen av stationsområdet och järnvägen fick omfattande skador.

Det här är det sista jobbet i en serie klimatåtgärder som vi har gjort för att säkra järnvägen. Eftersom järnvägen ligger precis vid floden är det omöjligt att säkra till 100 procent mot de extrema volymerna av vatten som kan förekomma men vi är mycket bättre rustade än tidigare, säger projektledare Karl Morten Undal på Bane Nor.

Vid Melhus i närheten av Blomheller-stationen har nya dagvattenutlopp placerats över de gamla rören för att öka kapaciteten vid stora vattenmängder. Här forsade floden både över järnvägen och Rallarvägen under översvämningen 2014. Både Bergensbanen och Flåmsbana är utsatta för klimatförändringar på grund av branta berg, smala dalar och floder som lätt svämmar över. Avlopp, rasskydd och förstärkning av fyllningar är därför viktiga klimatåtgärder.

– Under 2016 började säkerhetsarbetet med den första delen av säkerhetsåtgärderna direkt vid Flåms station. På hösten 2018 fick vi godkänt den här sista delen precis vid stationen, berättar Undal.