Tysk järnvägsfrakt och vägtransport fortsätter att växa

Godståg i Bremerhaven sett från luften. Wikipedia, kredit: Martina Nolte

Alla transportsätt i Tyskland ökade i volym i första halvåret 2018, jämfört med samma period föregående år, enligt Tysklands Transportministerium.

Vägtransporterna ökade med 1,1 procent till cirka 156,9 miljarder tkm, järnvägstransporterna av gods ökade med 1,0 procent till cirka 60,6 miljarder tkm och inlandssjöfarten med 3,1 procent till cirka 28,0 miljarder tkm.

Till skillnad från transportvolymer varierade intäkterna från en sektor till en annan.

När det gällde vägtransporter och järnvägstransporter av gods fortsatte försäljningsgraden uppåt i linje med utvecklingen under de föregående åren, medan landets sjöfartsindustri rapporterade en minskning av försäljningen på grund av den långa torkan och långvariga perioder med låga vattennivåer.